Обявеното извънредно положение и наложените ограничителни мерки заради разпространението на COVID-19 доведоха до промяна в бизнес средата и до нарастване на социалните нужди в обществото. Последиците на кризата се отразиха на начина ни на функциониране в средносрочен и дългосрочен план, a в същото време, именно ние, социалните предприятия сме призовани да предложим устойчиви решения за справяне с проблеми от обществено значение, повечето от които съществуващи и преди кризата, но задълбочили се в следствие от нея.

103299384_2954559967930702_1675799433537592249_n

Именно в условията на криза през юни месец, нашите приятели и колеги от БЦНП ни предложиха фокусирана и интензивна подкрепа, която адресира конкретните ни нужди с оглед на плановете ни за развитие и ни спомогна за избистрянето на множество идеи, които се бяха оформяли през изминалите месеци.

Заедно с 14 други граждански организации в обществена полза се включихме в програмата, която продължи 3 месеца (юни-август) и осигури индивидуална подкрепа на всяка една от 15-те организации. С всяко социално предприятие работи определен екип от ментори (експерти в различни сфери: финансово планиране и продажби, маркетинг и реклама, организационно-правни въпроси). Срещите включваха индивидуални сесии с ментори за поставяне на цели и определяне на задачи за постигането им. През целия период получихме конкретни съвети и експертна подкрепа от 4-ма ментори от:  Бизнес института, 9Academy и Уникредит Булбанк. Бизнес идеята, върху която работихме заедно с нашите страхотни ментори, бе пускането и разпространението на най-новия продукт на Мрежа Хлебни Къщи – иновативната онлайн обучителна платформа по уникалните методи, разработени от д-р Надежда Савова-Григорова – Хлебна Терапия™ (https://breadtherapy.net/). Целта на платформата е да даде възможност на хора и организации от цял свят да се обучават в методите ни по Хлебна Терапия™ в онлайн среда без да е нужно да изминават хиляди километри разстояние, както беше практиката ни досега. Разработен бе изцяло нов набор от видео уроци и образователен наръчник по Хлебна Терапия™, описващи подробно всички 23 метода и програми (13 социални програми и 10 уникални платени услуги). Този нов продукт ни позволи да продължим да следваме мисията и целите на организацията, развивайки се непрекъснато и предлагайки нови инструменти за изграждане на един по-справедлив и добър свят.

120085049_3262764550443574_5084226439763382924_n

Участието в Оздравителната програма на БЦНП ни даде възможност да дефинираме стъпките, които е необходимо да следваме, за да позволим на методите ни да достигнат до повече хора и общности и да донесат по-устойчива социална промяна на глобално ниво.

Благодарим от сърце на прекрасните ни ментори от Бизнес института, 9Academy и Уникредит Булбанк, както и на БЦНП за изключително професионалната организация и подкрепа по време на цялата програма. Ще ви държим в течение за развитието на платформата и новите Хлебари без граница, които се присъединяват към семейството ни!