Изданието On the new economy посветено на нови икономически модели, екология и устойчивост забеляза и похвали в своя статия Хлебната къща в гр.Габрово като добър пример за устойчивост: Baking bread together: sustainability`s silver bullet?