Програмата „Пещи на мира“ на Мрежа Хлебни Къщи се развива и продължават събитията организирани около пещта в Професионалната гимназия по селско стопанство в гр.Нова Загора. „Пещи на мира“ са част от дългосрочните планове на Мрежата Хлебни Къщи за развитие на културно-туристически маршрут „Пътят на хляба“.