Мрежа Хлебни къщи с радост съобщава, че Европейската програма за интеграция и миграция (EPIM) ни предоставя възможността да доразвием и разпространим в цяла Европа своя уникален метод за социално включване чрез правене на хляб.

С тази подкрепа EPIM се надява да допринесе за отключване на потенциала и капацитета на организациите да се учат, разпространяват, прехвърлят, адаптират и измерват социалното въздействие на обещаващи решения, които насърчават приобщаването на мигрантите и социалното сближаване, за да информират в крайна сметка европейските политики, финансиране и практики за приобщаване.

С този проект Мрежа Хлебни къщи има за цел да укрепи своя модел на социална интеграция.
Ето тук ще намерите още информация за проекта и другите организации, които са наградени.