От 11 до 18 август, 2013, в гр. Велико Търново се проведе за пореден път националната Академия за млади момичета лидери “Глоу” (Glow Leadership Academy), http://www.bgglow.com/index.php/bg/. На 14 август Д-р Надежда Савова бе един от специалните гости лектори на младите момичета, подбрани от цялата страна по своята инициативност и желание за социална промяна. Надежда сподели личен опит от различни страни и културни където е била доброволец, стажант, изследовател, ръководител на социални проекти за местно развитие, обучител, лектор и вдъхновител на местни инициативи, като най-важният съвет насочен към младите беше: намерете това което обичате и когато правите нещата с любов светът около вас със сигурност ще се промени. А за самото лидерство, най-великият образ олицетворение на лидерството е моментът, в който Иисус Христос омива краката на учениците си: само лидерът който всеотдайно служи и работи с другите и за другите може да катализира истинска положителна промяна. Няколко от младите лидери от различни градове изявиха желание да подемат инициативи с програма “Хлебна Къща” в техните градове или да се включат към вече съществуващи програми. Десетки ръце този ден замесиха хлябове по някои от методите на “bread-building” team-building метода на Хлебните Къщи, и в процеса научиха множество уроци за работа в екипа и споделяне!