На 15 февруари в НЧ “Св. Св. Дамаскин и Онуфрий Габровски – 2011 ” представи една от програмите си към Хлебна къща “Св. Христофор”- Театър на трохите. В уютната обстановка и под светлините на камерите на една от националните телевизии, малки и големи заедно откриваха чрез месенето на хляб, – “какво е любовта”. Всеки оформи малка фигурка от тесто, с която участва в импровизираното представление. С нас бяха и деца от Дома за деца и юноши и от дневен център за възрастни хора с интелектуални затруднения. Имахме гости и от Стара Загора,София и Добрич. Получи се уникално театрално представление, което зарадва и вдъхнови всички, а и куклите от тесто бяха толкова вкусни, след като си бяха изиграли ролите в името на любовта! Театър на трохите е една от кръжочните програмите към читалището свързана с хляба и творчеството. Тя се практикува в много други градове в България и по света по модела от Габрово. Групата от участници е с отворен характер. всеки може да участва – няма репетиции, няма сценарий, всичко е импровизация и свободен полет на въображението. По-рано през деня НЧ “Св. Св. Дамаскин и Онуфрий Габровски – 2011 ” и екипът на Международен съвет на самодейните средища проведе среща в сградата на ИМКА Габрово, с организации и институции работещи в сферата на социалните дейности и културата. На срещата бяха представени различните хлебни методики и се дискутираха бъдещите възможности за съвместни дейности. С някой от организациите читалището и програмите на Хлебната къща, работят от началото на декември месец по проект за социално активно включване на хора в неравностойно положение. С други предстоят интересни съвместни инициативи.