На форума Empatheast Мрежа Хлебни Къщи ще представи 2 успешните си метода за социална промяна и включване – Театър на Трохите и Bread-building, които се прилагат в дейностите на Хлебната Къща в Пловдив по проект “Хляб и социална промяна” BG 05/470 по Програма за Подкрепа на НПО по ФМ на ЕИК.

Театър на Трохите e метод за развитие на творческото въображение и спонтанността както и доказана арт терапия за хора с увреждания и уязвими групи. Иновативното в метода е че осъзнаването на сериозните процеси на промяна става по лесен и непринуден начин, чрез импровизация и съ-торчество в група. Всеки участник допринася по свой начин за създаването на обща история, която се рисува в брашно, а след това се  приготвят и оформят кукли от тесто, които се пекат и участват в мини кухненски и куклени театрални представления. Театърът на трохите е не само интересен и завладяващ всички сетива, но също така и вкусен, тъй като в края на пърформанса хлебните кукли биват споделени между участниците.

Bread-building е метод за повишаване на сътрудничеството и сплотеността в екипите на компании и развиване на тяхната корпоративна социална отговорност, които двъхновяваме да достигнат до исконното значение на тази дума на латински: com panis = споделяне на хляб между приятели. Приготвяйки заедно различни рецепти участниците са предизивикани активно да си взаимодействат с останалите членове на екипа в затруднени условия – ограничено време, ресурси (продукти) и др. – както и да мислят задълбочено през метафорите на процесите на хляба. Всичко това отключва доверие, емпатия и сътрудничество, развива чувството за мисия в професионалния и личния живот, които в подходяща пропорция водят до дълбоки личностни и екипни трансформации.