В края на месец ноември по покана на Италианската търговска камера в България, програма  Мрежа Хлебни Къщи и Обществен Клуб Фурна – Габрово- първото социално предприятие на мрежата участваха във финална конференция и изложение на социални предприятия (Gallery of opportunities) по проект – EASE&SEE (Enabling Actions for Social Enterprises in South East Europe) финансирана от програма SOUTH EAST EUROPE на Eвропейската Kомисия.
Конференцията и изложението се  организира от един от партньорите – Община Венеция, Италия и се състоя в  Културен център (Centro Culturale Don Orione Artigianelli) Венеция.  Партньорите по проекта  са Италия, България,  Сърбия, Унгария, Австрия и Словения.
В рамките на конференцията бяха представени добри практики от страните партньори – Словения, Австрия и Италия. Баха представени резултатите от проекта, новата програма The EaSI Programme (2014-2020) концепции за развитие социалната икономика в  Европейския съюз.
На изложението участваха над 15 социални предприятия от страните партньори. Организаторите бяха създали възможност и условия за обмяана на опит и добри практики между социалните предприятия.
Специално за изложението и среща с представителя на Мрежа Хлебни Къщи дойде Денис Нерве от Басано дел Грапа (Fattoria Sociale CONCA D’ORO)– социално предприятие, дейността на което е свързана с отглеждането на сезонна храна по еко-съобразен начин, нейното обработване и предлагане в малък ресторант на територията на социалния център и от скоро работеща фурна за занаятчийски хляб приготвен с квас.
Двете социални предприятия обмениха информация, добри практики и идеи. Символично поставиха началото на  партньорство като размениха хляб от своите фурни. Идеята за бъдещите им инициативи е свързана с обмяната на опит в производството на занаятчийски хляб и развиване на треапевтични и социални програми по модела на Мрежа Хлебни Kъщи.
От страна на българският партньор – Италианската търговска камера инициативата за популяризиране и подпомагане на социалното предприемачество и социалната икономика ще продължи с разработването на проекти и инициативи за създаване на бизнес клъстър, който да участва активно в устойчивостта на социалните предприятия в България.