На 20 март 2014 г. от 17:30 часа във Велико Търново на адрес ул. Георги Мамарчев 13 (Самоводската чершия, къщата до Шекерджийницата) се откри нов културен център, част от мрежата на Международния съвет на самодейните средища (М3С), известен с успешната си програма Мрежа Хлебни Къщи . Откриването се осъществи с подкрепата на Община Велико Търново. Хлебната Къща във Велико Търново е петата физическа Хлебна Къща в България след тези в Габрово, Златарица, Лобош (Перник) и Пловдив. А градове с общностни програми и хлебна терапия има в още около 15 града на страната. 

Откриването на представителен офис и културен център ще бъдат съсредоточени върху  организирането на Първия Световен Конгрес на културни центрове и техни мрежи, подобни на българските читалища. Конгресът ще се състои от 23 до 27 септември в гр. Велико Търново и ще събере културни мрежи от всички континенти, като поканени са над 40 страни. Целта на това първо и от световна важност събитие, както и на М3С като организация, е да създадат условията за световна платформа за културен обмен и международни проекти, които да развиват изкуството и най-вече връзката между професионалното и самодейното творчество като катализатор за социална промяна.

Културният център на М3С ще бъде пространство, където ще се случват различни културни събития (изложби, културни дискусии, арт инсталации, пърформанси и др.), както и събития с хлебна тематика от социалната програма “Мрежа Хлебни Къщи” на М3С. Тези събития ще показват различни аспекти от работата и идеи за потенциални програми на културните центрове и мрежи по света, които М3С обединява и координира.

Културният център се открива с две културни събития, които показват връзката и приемствеността между традициите и модерността:

1) Фото изложба “Пътят на хляба по света” на д-р Надежда Савова, културен антрополог от Университета “Принстън”, основател и председател на М3С, която изследва различни кулинарни, и в частност хлебни, традиции по света и как изобретената от нея методика на общностно месене и “Театър на Трохите” служат като инструменти за общностно възраждане и хлебна терапия за хора с увреждания.

2) Откриване на  проект   „NEXT ART“ – Next art – next level – next generation на  Искра Иванова .