НЧ “Св. Св. Дамаскин и Онуфрий Габровски – 2011” и Хлебна къща “Св. Христофор” представи дейността си на международен обмен по проект “ActiveCreative” организиран от Агенция за регионално развитие – Комарно, Словакия, финансиран по Европейска програма – Европа за гражданите.

Партньор по проекта от българска страна беше “Международен съвет на самодейните средища”, член на който е и читалището. Българската група имаше представители от градовете Габрово, Пловдив, Варна, Стара Загора, София, Велико Търново, Бургас, Сливен и Трявна – млади хора ангажирани в сферата на културата и изкуствата, утвърдени творци, занаятчии, както и представители на не-правителственият сектор, който активно работи в сферата на Социалното предприемачество. На малък базар бяха представени традиционни занаяти, като гайтанджийството, квасен хляб изпечен на пещ, българска везба, иконопис, плетене, дърворезба на печати за хляб, изработване на музикални инструменти от рециклирани материали, стъклопис, рисуване на коприна дело на младежи с ментални увреждания от защитено жилище в Община Варна. Имаше и изработени картички уникати от деца от Варненския дом за деца лишени от родителска грижа.

Целта на проекта е да се насърчи сътрудничеството и партньорството в рамките на творческите индустрии в страните партньори по проекта. В същото време да се повишим интереса на обществеността, предприемачи и представители на местните власти и други организации, както и, за активен подход за развитието на творческите индустрии, популяризирането и развитието на малки и средни предприятия, които косвено води до създаването на нови работни места.
След проведената кръгла маса , на която бяха обсъдени бъдещи възможности за сътрудничество по Европейските програми между страните партньори по проекта – Унгария, Словакия, Полша и Румъния, местни организации и институции, бе подписан официален документ за партньорски споразумения.