На 24 май от 12 ч. в Духовно-просветния център „Св. Архангел Михаил” в град Варна, който се намира в сградата на първото българско училище в града, „Мрежа хлебни къщи” проведе празнично месене на хляб в общност „Хлебна азбука”. Заедно замесихме, изпекохме и украсихме с букви празничните погачи. Малки и големи се докоснаха заедно до тайнството на хляба и българските букви. Духовно-просветният център „Св. Арх. Михаил” планира до края на 2013 г. поредица от прояви посветени на 1150-годишнината от Моравската мисия на св. Кирил и Методий. Тяхната цел е по-дълбокото запознаване със значението на българската писменост и духовност за съвременните поколения.