Експертен екип от глобална програма AGENDA 21 посещава първата в света Хлебна Къща в Габрово, България

През септември 2016 експертен екип в сферата на културната политика за устойчиво развитие от глобалната програма AGENDA 21 for Culture посети първата в света Хлебна Къща в град Габрово, България. Експертната група заедно с настоящия им президент Катрин Кълан и още няколко международни експерти, сред които господин Джорди Балта от Барселона, който познава и подкрепя нашата мрежа от самото й създаване. В нашия метод “Театър на трохите” в Хлебна къща Габрово взеха участие различни хора, които останаха развълнувани от начина, по който месенето на хляб може да разкрива творчеството у човека и да сплотява хората. Също така Катрин Кълан взе нашата образователна игра “Хлебари без граници” и ще представя нея както и цялостния ноу-хау на Мрежа Хлебни Къщи като добра практика на международни конференции.

Световната организация избра Хлебната Къша като основна добра практика за това как изкуството комбинирано с месенето на хляб може да създаде уникални условия за социална интеграция чрез културна ангажираност (прочетете тук повече за AGENDA 21)

Град Габрово и други градове по света бяха избрани за “Пилотни градове” на AGENDA 21, стремящи се да създават културни политики за локално устойчиво развитие. Затова Мрежа Хлебни Къщи планира съвместни проекти с организации в някои от другите Пилотни градове на AGENDA 21 в Латинска Америка, Европа и другаде в тази вълнуваща сфера, където творчеството се превръща в катализатор за социална промяна.

20160919_192838 20160919_185716 20160919_184128 20160919_184124