Всички дейности, регулярни и извънредни, са организирани от хора повярвали в мисията на Мрежата Хлебни Къщи да бъдем свързани чрез хляба оформяйки места за среща, където сред уюта на огъня и аромата на топъл хляб различни хора, познати и непознати, малки и големи, българи и чужденци, да се сближават и подкрепят като взаимно се обогатяват и развиват, да откриват  неподозираните си артистични заложби потребности.

Чрез колективното месене и декориране на хляб и създаването на изкуство по време на печенето на хляба ние захранваме:

Общностното социално възраждане

 • Създаваме уютна и творческа среда за социални контакти и общностно обединение между различни групи
 • Приобщаваме различни групи, местни етнически (турци, роми), както и групи на хора с специфични потребности (незрящи, с увреждания, с хронични заболявания, социално слаби и др.)

Социалното предприемачество

 • Работим за развитието на социалното предприемачество в България и сме вероятно първият български модел на социален бизнес станал популярен международно.
 • Създаваме успешен, уникален на световно ниво модел на фурни-социални предприятия, които не просто обучават и наемат хора от уязвими групи, а и предлагат регулярни безплатни програми с „Хлебна терапия“ за хора с увреждания, деца без родители, и различни хора в нужда от подкрепа.

Екологията, храненето и гражданското общество

 • Обучаваме на теми по здравословно хранене, земеделие и екология. Концепцията на Хлебната Къща е призната като уникален световен модел от Slow Food International (http://www.slowfood.com) в партньорство с другите страни, където вече има програми Хлебни Къщи вдъхновени от модела на първата в Габрово и част от мрежата на М3С.
 • Възраждаме любовта към природата обвързана с културното наследство, чрез излети и планински туризъм на основата на Скаутските принципи и методика за оцеляване, водачество и хуманност.
 • Развиваме активно гражданско съзнание и поведение чрез обучения на млади лидери за местна само-организация и благотворителност, водачество и толерантност при работа в група, партньорство с местната власт за търсене на социално благоденствие.

Изкуство

 • Вдъхновяваме местните и общонародни български традиции като начин да се засили естествения процес на приемственост между поколенията като основа на чувството за принадлежност към миналото, свързаност с настоящето и мисъл за бъдещето.
 • Съчетаваме традиционно и съвременно изкуство чрез иновативни изложби, мероприятия и проекти
 • Развиваме международен културен обмен и сътрудничество със страни от Мрежата на Хлебни Къщи, на Международния Съвет на Самодейните Средища, и мрежата на Terra Madre от Конвивиуми около местни хранителни традиции на Slow Food International.
 • Възраждаме местните занаяти и забравените чалъми