КУЛТУРЕН МАРШРУТ  НА ХЛЯБА (ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА)

BREAD (FOR SOCIAL CHANGE) CULTURAL ROUTE

„Пътувай с мисия!“

Културният маршрут на хляба не е туристическа забележителност, а дестинация на преживяването! Културният маршрут е създаден от културния антрополог Д-р Надежда Савова-Григорова, обявена за“Пътешественик с мисия на 2012г.” на световния National Geographic за нейните пътувания и проучвания в над 70 страни на континента изследвайки местни кулинарно-културни традиции и обучения по “хлебната терапия”, която тя изобретява. Културният маршрут попада в категориите за културен, социален и екологичен алтернативен туризъм, предлагайки на туристите  разнообразни и интерактивни изживявания, които оставят траен емоционален спомен от ваканцията из България. Маршрутът преминавапрез културно-социалните центрове “Хлебни къщи” (www.bread.bg) в 6 града с богата история и  традиции (Велико Търново, Габрово, Пловдив, Копривщица, Стара Загора, София). Във всяка къща, туристите ще овладеят различни рецепти за приготвяне на местни традиционни хлебни изделияи по незабарвим начин чрез уникалния метод “Театър на трохите” ще пресъздават впечатленията от всеки град като рисуват в брашно и правят кукли от тесто по теми с интригуващи местни истории свързани с хляба, старите фурни и хлебари и общата история на града, проучени и разказани от водещия във всяка къща. По желание, груповото месене може да е в смесена група с хората в неравностойно положение, които подпомагаме във всеки град (старчески домове, сираци, деца и възрастни с увреждания), което е уникална възможност за туриста да “пътува с мисия”, да се срещне с хора в нужда и създаде незабравими емоционални връзки.

Част от концепцията на Маршрута, ако решите да минете през всички или няколко от къщите, е игровият момент: групата взима по една от съставките на хляба от всяка следваща Хлебнa къща (местни брашно, вода, сол, мед, квас, местни подправки) и в последния обект преди да се раздели, отново всички замесват хляб от събраните съставки и преживявания – най-вкусният спомен!

 

ЦЕНИ И ЛОГИСТИКА:

Посещението на една Хлебна къща варира като времетраене и цена според желанията на групата:

За всяко посещение предлагаме 10 процента комисионна за водещия ексурзовод/фирма.

–  Вариант 1: 10 лв/човек за 40 мин (до 20 души), което включва кратко представяне на града с местни истории свързани с хляба и обща история; работа с тесто и рисуване в брашно за вдъхновение по разказаните истории

–       Вариант 2: 15 лв/човек за 80 мин (до 20 души), което включва по-пълен разказ за местни истории и традиции; замесване на местна традиционна рецепта; рисуване в брашно и измисляне на общ “Театър на трохите” (с опция за изпичане на място на собствените изделия и тяхното споделяне докато са топли – печенето може да удължи с около 30 мин времетраенето на Вариант 2; перфектен вариант за изживяване привечер/вечер)

–       Допълнителни предложения: в пълния Културен Машрут за всяка къща сме описали допълнителни опции за тематично свързани посещения на музеи, археологически обекти и дегустации, за което се заплаща допълнително.

–       Важна добавена социална стойност: Сумата събрана от всяка група е 100 процента дарение за всяка местна къща, която с тези средства финансира месечните безплатни сесии по “хлебна терапия” с деца и възрастни с увреждания и други уязвими групи, т.е. спомага истинската социална мисия на организацията. Приветстваме всяко допълнително дарение!

КОНТАКТИ: Можете да координирате посещенията с всяка местна Хлебна къща или с националния координатор на националния Маршрут: Катерина Бояджиева от Хлебна къща Пловдив  0898 73 97 56; plovdiv@bread.bg.

МЕСТНИ КОНТАКТИ

–       В. Търново: Хлебна къща, Самоводска чаршия, до Шекерджийницата, ул. Георги Мамарчев 13; tarnovo@bread.bg; 0889184565

–       Габрово: 

За посещение на първата Хлебна Къща в България и света (Къща-Музей на Хляба): ул. „Сан Стефано“, 26; водещ е координаторът от Търновската къща; tarnovo@bread.bg; 0889184565

За посещение на втората Хлебна  Къща, социално предприятие Обществен        клуб-фурна: ул. Васил           Левски               1             (зад      Дома    на          Хумора край   реката);

–       Пловдив: Хлебна къща старата фурна на Стария град, ул. Четвърти Януари 4 (срещу Хостел Old Plovdiv); plovdiv@bread.bg; тел: 0887752680

–       Копривщица: Старата фурна; national.trust@gmail.com; тел: 0885632035

–       Стара Загора: Къщата на Архитект Димов (архитектурен паметник), ул. “Сава Силов” 37 (срещу храм Св. Николай); r.georgieva.g@gmail.com; тел: 0896115027

–       София: Парка “Гео Милев”, ул. “Бетховен”, 12, sofia@bread.bg ;тел:0887958586

ПЪЛНИЯТ КУЛТУРЕН МАРШРУТ И НЕГОВИТЕ ТЕМИ може да намерите тук: Културен маршрут на Хляба