Партньор: Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“

Донор: Върховен комисариат на ООН за бежанците

През ноември 2017 година стартира проектът „Всички сме от едно тесто“, който Хлебна къща София реализира в партньорство със Съвета на жените бежанки в България. В рамките на проекта деца между 7 и 11 години от бежанската (от Сирия, Афганистан и Ирак)  и от местната общност участват в поредица от образователни занимания. Докато децата замесват хляб и приятелства с техни връстници, родителите им имат възможност да общуват и да се опознават.

Целта на проекта е участващите деца да се научат на приемане на хора от различни от техните държави и култури, както и да развият социалните си умения и интерес към заобикалящия ги свят. Събитията целят също преодоляване на предразсъдъци и стереотипи посредством директни контакти и съвместна работа.

Всяко месене се провежда по метода на Мрежа Хлебни къщи „Театър на трохите“ и следва определена тема от заобикалящия ни свят – напр. промяната на природата през есента, семейството, празниците и храните в различните култури. По време на заниманията децата рисуват в брашно и изработват хлебни фигури, но най-вече споделят истории и преживявания, както и специфични особености по темата в различните държави. За подготовка на месенията се използва специално разработен картинен триезичен речник на български – арабски – английски език „Светът около нас“ на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България.

Събитията се провеждат с преводач български-арабски език и продължават 2 астрономически часа. Във всяко месене участват около 7 деца от бежанската и около 7 от местната общност, като част от участниците са постоянни, а част посещават само някои от събитията.

Проектът се финансира от Върховния комисариат на ООН за бежанците и се провежда на два етапа: между ноември 2017 и януари 2018 г. и между февруари 2018 и юни 2018.