Донор: Фондация Чарлз Стюарт Мот, САЩ

Целта на проекта е да разшири и укрепи мрежата от Хлебни Къщи и инициативи с общностни месения на хляб чрез социално включване на маргинализирани общности в 5 града на България – Габрово, София, Пловдив, Стара Загора и Варна. Подцелите на проекта са да се повиши капацитета на местните координатори, да се развият обучителни програми и собствен метод на работа, за да се въвлекат в общи дейности хора от уязвими групи и да се изследват възможностите за развитието на Хлебните Къщи не само в културно-социален, но и в бизнес аспект като нова форма на социално предприемачество.