Проектът “TOUCH” (2011-2012 г.) бе финансиран от Европейската Културна Фондация с партнъори от България (Регионален Център за Изкуство и Култура “Фабриката” и М3С/Мрежа Хлебни къщи), Испания (Университета по дизайн, Барселона) и Дания (международната организация Cultura 21-Nordic). Целите на дейностите ни бяха да включим незрящи и зрящи хора в създаването на нов вид “визуално изкуство”, което да е основно тактилно, изживяно чрез докосване и други сетива. В рамките на проекта, Мрежа Хлебни къщи работи в сътрудничество с Испанската Национална Асоциация на Слепите – клон Барселона, в чиято сграда бяха проведени работилници със смесени групи включващи месене на хляб и създаване на блокчета шоколад във форми с послания чрез брайлово писмо – посланието на всяко блокче шоколад се стопяваше след прочитането с пръст и незрящия човек имаше избор да сподели или не, или промени посланието, за останалите. Разработения смесен метод с хляб и шоколад допълнително вдъхнови идеята за обособяване на програма “Хляб на тъмно” (Bread in the Dark: www.breadinthedark.com) в Мрежата Хлебни къщи.

TOUCH-1n_img_1-1024x527

TOUCH-1n_img_4-1024x524TOUCH-1n_img_5-1024x524

 

TOUCH-1n_img_6-1024x524

TOUCH-1n_img_40-1024x524

TOUCH-1n_img_41-1024x524