С подкрепата на Община Велико Търново, през октомври 2014. организирахме Първата Световна Среща на Общностни Културни Центрове и Мрежи, която събра представители от над 40 държави от 5 континента и техните културни центрове и мрежи, сродни с българските читалища, които работят в сферата на изкуството и творчеството за социална промяна. Резултатите от Световната среща включват, че: за първи път тези мрежи и организации се събраха, оформи се структурата на членство в Международния Съвет на Самодейните Средища, разпространи се модела на Хлебните Къщи сред различни центрове и мрежи по света, създаде световна платформа.