Трета по ред в България Хлебна Къща отвори врати в ковачевското село Лобош, област Перник, реализирана в рамките на проект “Изграждане на ресурси за развитие,основани на екология и изкуство – ХЛЯБ” (2007CB16IPO006-2011-2-104). Финансирането е по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Сърбия. Мрежата Хлебни Къщи не се ограничава само до физически пространства за социални и културни дейности, но развива програма с месене и печене на хляб с уязвими групи на място в институции, дневни центрове и читалища. В хлебната къща посетителите имат възможност да омесят собственоръчно пресен хляб и да опознаят хлебарството от първа ръка. Консултанти ще разясняват тънкостите на занаята на любознателните гости на къщата. Обособена е столова в старобългарски стил. Предстои в съседство да бъде изграден етнографски комплекс, в който ще се развиват забравени и изчезващи занаяти.