Донор: Европейска Културна Фондация

На 18 октомври 2013 г. в гр. Велико Търново стартира международният проект “Индекс на щастието: създаване и свързване на креативни общности за социални иновации като средство за подобряване на местното качество на живот в периферни зони” [Happy-Nes(t)s. Incubating and connecting creative communities for social innovation as a means to improve local wealth in peripheral regions. Case studies in Gabrovo(Bulgaria), Canary Islands (Spain) and Lodz (Poland)]. Проектът е финансиран от Европейската Културна Фондация, като българските партньорски организации са Фабриката, гр. Габрово, и Международния Съвет на Самодейните Средища, в частност програмата Мрежа Хлебни Къщи, а в чужбина организации от Испания (Канарските острови) и Полша (гр. Лоц). Проектът предвижда различни работни групи, обучения и събития с местни общности и цялостно разработено проучване съвместно със социолози и икономисти в сътрудничество с творци, за да изследва как творчеството на различните му нива – от професионално до самойдейно изкуство и до всекидневни хобита и актове на творчество и артистичност в малките неща – променят и подобряват качеството на живот чрез приложението и измерването на “индекс на щастието.” На базата на вече приложения такъв в Бутан и на разработващия се индекс в Англия, Шотландия и Бразилия, нашият проект планира да доразвие и обогати другите индекси с нови методи за включване на хората и нови въпроси и подходи към измерването на щастието, специално онова, което е катализирано от творчеството.