Донор: Фондация Niwano Peace, Япония

В началото на 2018 г. стартира проект „B(re)aking Bread and Borders“ (Разчупване на хляб и граници) цели преодоляване на стереотипи и скъсяване на социалната дистанция между представители на турската, арменската, ромската, еврейската и арабската общности и млади българи на възраст между 16 и 26 години през месене на хляб като символ за мир и сплотяване. Дейностите ще се реализират в Хлебната къща в София, където предстоят 15 смесени месения по методите на Мрежа Хлебни къщи за общностно сплотяване. Освен месене и споделяне на хляб по метода „Театър на трохите“, участниците ще правят Кухненска музика и ще играят играта „Хлебари без граници“. Проектът ще завърши с Ден на отворените врати (24 октомври 2018 г. – Денят на обединените нации), на който участниците ще приготвят и представят национални ястия и храни, ще бъде подготвена изложба на хлебни скулптури и фото изложба.

Проектът е за една година и се финансира от Niwano Peace Foundation.

Покана за участие в проекта: become baker without border