знаме-001

 

 

 

 

 

 

 

 

Партньори:
– Youth Alliance Krusevo – Македония – водеща организация
– EuroDEMOS – Румъния
– Association of Active Youth of Florina – Гърция
– Social Work Lab – Перу
– Asociacion Cultural de Intercambio de Costa Rica (ACI-CR) – Коста Рика
– Belle & Co – Южна Африка
– Intercultural Association for All – Португалия
– Demostene Study centre for promotion of Human development – Италия
– N.K.L. – Словения
– Association of the European Centre for Youth Initiatives (ECIM) – Полша
– Междунaроден съвет на самодейните средища – България
– Association Club of Young – Никарагуа
Донор: Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Изграждане на капацитет в областта на младежта
Основната цел на проекта е овластяване на младежи за справяне с младежката безработица чрез изграждане на капацитет за създаване на нови професии и насърчаване на предприемаческото мислене. Трансферът на ефективни практики и опит ще бъде между 12-те партньорски организации от три континента. Период на реализиране 1 януари – 31 декември 2019 г.