Образователната програма за социално включване „Фурна на мира“: „Правете хляб, а не война!“ се организира от Мрежа Хлебни къщи и в частност културен център “Хлебна Къща”- В.Търново в партнъорство с Националния Военен Универстет „Васил Левски” гр. В.Търново . Целта на програмата е стари военни мобилни, походни фурни/печки да добият нов живот и след употребата им за война да започнат да се употребяват за мир и сплотяване на обществото като бъдат ползвани за хуманитарни инициативи с изолирани общности и институции, от домове за сираци и възрастни хора до хора с увреждания, бежанци и др.  Около мобилната пещ ще се организират общностни месения на хляб и празненства за по-големи празници, като тези общностни събития имат образователна, културна и социална добавена стойност, тъй като смесват хора от различни класи, възрасти и здравословно състояние. Същевременно събитията имат и образователна цел, като образоват участниците за историята на войни и граждански протести и социални движения, от преди векове до нашето съвремие, в които хлябът е бил използван като важен символ на борба за социална справедливост, на мир и споделяне. По програмата “Фурна на мира” в гр. Търново съвместно с Националния Военен Университет “Васил Левски”, в смесена група с деца от местен дом за сираци, възрастни от дом за стари хора заедно с младите военни студенти месим и печем на походната печка и разговаряме за войната и мира, за малките неща които са нужни за да има мир между нас хората. Каузата ни е освен хляб, да носим на отхвърлените от обществото усещане за споделеност, топлина и уют. Силата на хляба е, че създава единство под формата на общностно средище: огнището е фокус (от лат. foco – „огън“) на обич!

 

 

 

В продължение на нашата програма „Фурни на мира“, която цели обществено сплотяване, си сътрудничим с организациите Мулти Култи Колектив и Съвет нажените бежанки в България. В Хлебна къща София се организират редовни месения с деца и възрастни, които са бежанци и мигранти от Сирия, Ирак, Йемен и Афганистан. По време на събитията те не само обменят рецепти за хляб и споделят своите традиции, но и разказват за своя живот и за събитията, които са ги довели до сегашния момент.

Bezanki

 

image-0-02-04-a02dc5f3e435509b0fbc99821cfc10ed3bdb41af8bfa2bb2de2c8e24249e0db8-V

 

 

 

 

 

 

Bezanki 2

image-0-02-05-69adfb2a2057944d2a4309072df0a66f81621d753f97fd62ed95d1ef1c1cb441-V

 

 

 

 

 

 

 

 

През май 2017 участвахме във Фестивала на солидарността, организиран от нашите партньори от Мулти Култи Колектив. Фестивалът имаше за цел да насърчи солидарността чрез събития като концерти, изложби, дискусии, кулинарни събития и др. Представихме нашите методи и замесихме хляб и истории с хора от различни страни и етноси.

Solidarity Fest 3

Solidarity Fest 1