Образователната програма за социално включване „Фурна на мира“: „Правете хляб, а не война!“ се организира от Мрежа Хлебни къщи и в частност културен център “Хлебна Къща”- В.Търново в партнъорство с Националния Военен Универстет „Васил Левски” гр. В.Търново . Целта на програмата е стари военни мобилни, походни фурни/печки да добият нов живот и след употребата им за война да започнат да се употребяват за мир и сплотяване на обществото като бъдат ползвани за хуманитарни инициативи с изолирани общности и институции, от домове за сираци и възрастни хора до хора с увреждания, бежанци и др.  Около мобилната пещ ще се организират общностни месения на хляб и празненства за по-големи празници, като тези общностни събития имат образователна, културна и социална добавена стойност, тъй като смесват хора от различни класи, възрасти и здравословно състояние. Същевременно събитията имат и образователна цел, като образоват участниците за историята на войни и граждански протести и социални движения, от преди векове до нашето съвремие, в които хлябът е бил използван като важен символ на борба за социална справедливост, на мир и споделяне. По програмата “Фурна на мира” в гр. Търново съвместно с Националния Военен Университет “Васил Левски”, в смесена група с деца от местен дом за сираци, възрастни от дом за стари хора заедно с младите военни студенти месим и печем на походната печка и разговаряме за войната и мира, за малките неща които са нужни за да има мир между нас хората. Каузата ни е освен хляб, да носим на отхвърлените от обществото усещане за споделеност, топлина и уют. Силата на хляба е, че създава единство под формата на общностно средище: огнището е фокус (от лат. foco – „огън“) на обич!