Забавна кулинария – метод за арт-терапия (storytelling and edutainment) насочен към деца и младежи чрез ангажирането им в кулинарни дейности възприети като изкуство: украса и декорация на ястия, сандвичи, оформяне на портрети, герои и ситуации и разиграването им в сюжетна линия.
zabavnakulin2zabavnakulinaria1

 

 

 

 

 

Забавна кулинария като метод може да се използва за създаване и поддържане на връзки между хора от различни групи, като бежанци и хора от местната общност. Добър пример за забавна кулинария са „весели сандвичи.“

24899736_1407844302647120_3126257392688650992_n24899893_1407844325980451_3099669165452211783_n