Забавна кулинария – метод за арт-терапия (storytelling and edutainment) насочен към деца и младежи чрез ангажирането им в кулинарни дейности възприети като изкуство: украса и декорация на ястия, сандвичи, оформяне на портрети, герои и ситуации и разиграването им в сюжетна линия.
zabavnakulin2zabavnakulinaria1