collage space

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Bread House - services_BG

 

 

 

 

 

 

 

 

breadbiuld-lumos-1024x768

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БРЕДБИЛДИНГ

Тиймбилдинг услуга за подобряване на екипното взаимодействие чрез приготвяне на хляб, трансформиращи игри и вдъхновяващи метафори.

Бредбилдингът е нов подход в корпоративните събития, имащи за цел да развият меките умения и да подобрят работата в екип. Това не е просто кулинарен урок, а уникално изживяване, в което членовете на екипа се виждат в различна светлина. Етапите на приготвянето на хляб са аналогични с процесите, които протичат в екипите при работата по един проект, затова и метафорите свързани с хляба са основен елемент на тиймбилдинга.  Сред целите на изживяването са засилване на доверието вътре в екипа, подобряване на комуникацията между служителите, развиване на ресурсите на екипа,  създаване на условия за промяна.

В зависимост от целта на екипа, бредбилдингът може да засяга различни аспекти от неговия живот:

 1. Определяне на цели – подбор на брашна
 2. Избиране на приоритети – пресяване на брашното
 3. Дефиниране на силни страни – добавяне на захар
 4. Разпознаване на трудности – добавяне на сол
 5. Определяне на ресурси – добавяне на квас
 6. Подобряване на сътрудничеството – замесване на тесто
 7. Постигане на единство – втасване на тестото
 8. Оценка на резултатите и градивна критика – обсъждане на готов хляб
 9. Празнуване на успехите – споделяне на хляба приготвен заедно

Бредбилдингът може да бъде посветен и на важни теми за екипа като обединяващи ценности (напр. удовлетворение на клиента, популяризиране на продукт, постигане на устойчивост и др.) или посоки на развитие. Темата се избира предварително с контактното лице за събитието или на място с участниците.

Цели на събитието:Breadbuilding_web

 • Сензитивиране на екипа чрез приготвяне на хляб
 • Засилване на доверието вътре в екипа
 • Подобряване на комуникацията между служителите от екипа
 • Превенция на стреса
 • Развиване на ресурсите на екипа

Активността продължава от 2 до 4 часа, според времето, с което разполага екипът. Подходяща е, както за малки, така и за големи екипи. Може да се проведе като отделно събитие, част от годишна среща, конференция, проект, отбелязване на годишнина или друг специален случай.

Продължителност и цена: 2-4 часа, 30 – 50 лв.

Разгледате видео от един Бредбилдинг по-долу:

Организации, с които вече се омесихме:

image025

22473732_10155978005248816_203462468_o

ХЛЯБ НА ТЪМНО  

Метод за общностно сплотяване и личностна трансформация, в който фасилитатори със зрителни увреждания и зрящи замесват хляб в затъмнена среда.

Активността се провежда в пространството на Хлебна къща София, където участниците се срещат и смесват с хора със зрителни увреждания и в напълно затъмнена среда замесват не само хляб с квас, но и истории и преживявания. Месенето включва диалог за  различни екзистенциални въпроси, усетени тактилно през процесите на месене като метафори за живота. Целта е да се постигне осъзнатост за значимостта на сетивата и колко много зависи от тях, както и колко различен може да е светът в зависимост от възприятията.

Участниците имат възможността да „влезнат в обувките“ на незрящите – да се запознаят и общуват с тях без предварително да видят лицата им, а единствено чрез докосване и чувайки гласа им. Темата на месенето се избира предварително или на място от групата, като може бъде посветена например на предизвикателствата, с които се срещаме или на това какво ни прави уникални . В процеса на месене участниците придобиват тактилна представа за отделните елементи на хляба – брашно, сол, захар, естествена закваска и вода. Всяка съставка се обвързва с метафора, свързана с темата на месенето, като участниците са поканени да споделят своите лични идеи и реакции. След като омесят хлябовете си, ги оформят в „хлебни“ фигури по темата, за която са разговаряли. В последния етап от месенето всеки участник има възможност да отгатне,  единствено чрез допир,  какви хлебни форми са направили останалите , след което и да разкаже и „разкрие“ своята хлебна фигура.

Активността е подходяща за фирми, организации и други екипи; за училища и висши учебни заведения; за частни групи.

Продължителност и цена: 2 часа, 30 лв.

 

5

3S МЕТОД СЕЕНЕ – СМЕСВАНЕ – СПОДЕЛЯНЕ

Иновативен подход за кариерно ориентиране чрез приготвяне на хляб.

Методът дава възможност чрез творчески процес, който преминава през фазите на приготвяне на хляб, да се предизвикат не толкова логиката, колкото интуицията, вдъхновението и въображението в участниците. Насърчава ги спонтанно да импровизират и да нарисуват в брашно желаният от тях собствен жизнен проект и кариерен път на развитие, който след това да материализират под формата на хлебна фигура. По този начин участниците стават по-съзнателни за вътрешните си импулси за развитие, които често отиват отвъд желанието за добре платена работа и се свързват на по-дълбоко ниво със себе си и с отговора на въпроса „защо” преди „какво”, „как” и „къде” искат да работят и да се развиват.

 

Етапи на протичане на активността:

 1. Сеене: Пресяване и рисуване в брашно – процес на brainstorming на талантите и влизане в ролята на мечтател. Участниците смело се създават и споделят идеи за бъдещо развитие и индивидуалните рисунки, а в края оформят една интригуваща картина от индивидуалните таланти, интереси и взаимовръзките им.
 1. Смесване: Месене и оформяне на символи от тесто – процес на търпение и избиране на професия и влизане в ролята на критик. Чрез метафори по време на смесването на съставките на хляба и в последствие правенето на форми от тестото, се разсъждава над най-важните въпроси, ценности и мисия свързани с нашата бъдеща кариера.
 1. Споделяне: Представяне на фигурите от тесто и споделяне на една обща история – процес на омрежаване и влизане в роля на реалист. Различните символи от тесто започват да се свързват един с друг чрез импровизация, въображение, но и реализъм, като се осъзнава възможността всяка професия да допринася за личното развитие и общото благо.

Активността е подходяща за училища,  висши учебни заведения и за кариерни центрове, като може да се използва в групови дискусии, часове по кариерно консултиране, а също и в индивидуални сесии в съчетание и с други методи, както и за всички млади хора, които искат да научат повече за своите способности, интереси, ценности, личностни характеристики и потребности от професионално развитие.

Продължителност и цена и: 2 часа, 15 лв.

ТЕАТЪР НА ТРОХИТЕ             20170616_124614

Рисуване в брашно и замесване на хлебни фигури и истории по избрана образователна тема.

Участниците собственоръчно минават през всички стъпки на приготвянето на ръчен хляб. През цялото време се набляга на споделянето като основен инструмент, чрез който те се учат един от друг: споделят емоции, опит, впечатления и накрая – самия хляб. По този начин се учат на работа в екип, търпение, креативност, творческо мислене, стремеж към знания, импровизация, намиране на решения за реални ситуации по забавен и увлекателен начин. Работата с тесто подпомага концентрацията и фокусира вниманието, което е изключително важно във високотехнологичния забързан свят.

Стъпки на изграждане на „Театър на трохите“:

 1. Избор на тема на театъра, която вдъхновява към добродетели и ценности. Участниците могат и сами да предложат тема или тя да е предварително избрана и съобразена с тяхната възраст. Темата може да е вързана с приказка, празник, сезон, ценност, добродетел. Месенето може да бъде посветено и на пътя на хляба, т.е на разказ за това как се стига от зрънце до готов хляб.
 2. Участниците рисуват в брашно по темата и създават собствена история, след което разказват рисунката си и я свързват с тази на другите в общ разказ.
 3. Следва замесване на тестото, като последователно се добавят различните му съставки (брашно, сол, захар, квас, вода), които, в зависимост от възрастта, могат да се обвържат с различни метафори на човешки взаимоотношения, социални проблеми и решения и др.
 4. Всеки участник създава кукла/фигура от тесто.
 5. Създадения от тесто образи се представят и се обвързват в обща история.
 6. Участниците взимат фигурите от тесто вкъщи, където могат да ги опекат и споделят с близките си, както и да споделят цялата история и поуките от нея.

Активността е подходяща за детски градини и училища, както и за детски центрове, езикови школи и други.

Продължителност и цена: 2 часа, 12 лв.

2

РОЖДЕН ДЕН В ХЛЕБНАТА КЪЩА 

Празнуване на рожден ден с приготвяне на хляб или сладки.            

Рожденият ден в Хлебната къща е едно необикновено събитие, идеално за отбелязване на специалния повод. Месенето следва стъпките на метода „Театър на трохите“ но в центъра на вниманието е рожденикът, на когото участниците пожелават своите желания – първо чрез рисунки в брашно, а след това чрез хлебни фигури. По-малките участници могат вместо хляб да замесят хрупкави сладки, които да бъдат изпечени на място.

Активността е подходяща за всички възрасти и групи. Услугата се предлага за минимум 10 участници.

Продължителност и цена: 2 часа, 17 лв.

kitchen-music2

КУХНЕНСКА МУЗИКА          

Създаване на поема-текст и песен, чиято мелодия се композира и свири с кухненски инструменти. Допълнителна активност, която може да се добави към всеки от методите.

Активността „Кухненска музика“ се базира на спонтанността. В нея музикалните инструменти са обикновените всекидневни кухненски съдове, от рендета до тигани и буркани. По този начин тя помага да преосмислим ежедневието като потенциален непрестанен източник на вдъхновение, творчество и красота. В Кухненската музика няма професионалисти, няма по-добри или по-лоши музиканти. Методиката е развита така, че участниците да създадат текст на песен и да свирят лесни ритми, които да обединят в обща мелодия. Кухненската музика учи да се вслушваме в другия и чрез неговия звук да чуем самите себе си.

Стъпки на изграждане на „Кухненска музика“:

 1. Първите стъпки до замесването са общи с метода „Театър на трохите“, „3 С: Сеене – Смесване – Споделяне“, „Хляб на тъмно“, „Бреадбилдинг“ и др.
 2. С готовото тесто, се оформят образи и форми.
 3. Всеки образ оформя по едно изречение от обща поема, като всички се учат да римуват и развиват творчество и любов към поезията.
 4. Поемата се превръща в бъдещия текст на песен, чиято музика всички заедно композират само с кухненски инструменти.
 5. Участниците стигат от какафония до хармония и творчески да напасват текста към мелодията.
 6. Резултат от събитието е една прекрасна песен и хлябове, които участниците могат да споделят помежду си или у дома.

Активността Кухненска музика е подходяща за детски градини и училища, но също така за и висши учебни заведения, фирми, организации и други екипи.

Време и цена по договаряне

ЗАМЕСВАНЕ НА ТРАДИЦИОНЕН БЪЛГАРСКИ ХЛЯБIMG_1727

Месене на автентичен български квасен хляб с разказ за българските традиции и обичаи.

Активността е подходяща за чуждестранни туристи,за чужденци живеещи в България, както и за частни групи.

Продължителност и цена:  2 часа, 25 лв.

 

 

certificate_Ludmila-1ОБУЧЕНИЯ

 Индивидуализирани обучения в методите на Мрежа хлебни къщи и в модела за социално предприемачество. Обученията продължават от 2 до 3 дни и се подготвят спрямо интересите и целите на конкретната група или индивидуален обучаван.

Екипът на Мрежа Хлебни къщи има богат опит в провеждането на обучения. От 2009 до днес сме споделили нашите знания с над 50 души от цял свят, които успешно прилагат методите ни в своите организации и местни общности. Обучението може да се проведе на български или английски език. Обучението завършва със сертификат и включване в международната общност и платформа Хлебари без граници.

 

В рамките на обученията участниците придобиват практически умения за използване на доказано ефективните методи на Мрежа Хлебни къщи:

 • Театър на трохите;
 • Кухненска музика;
 • 3 С метод Сеене – Смесване – Споделяне за кариерно ориентиране;
 • Бредбилдинг;
 • Хляб на тъмно;
 • Хлябовете и Културите на света.

Обучението включва и настолната игра Хлебари без граници, като участниците придобиват умение да я фасилитират и използват в различен социален контекст. Освен метода Театър на трохите, подробно описан в играта, се представят настолните игри:

 • Създай хлебна къща – участниците заедно разработват идея за социален бизнес;
 • Хлебари без граници – участниците се впускат в антропологично пътешествие из културите и социалните проблеми на държави от целия свят.обучение Кармен

Мрежа Хлебни къщи има богат опит в развитието на модел за социално предприемачество – от една страна под формата на платени услуги, а от друга на фурна – социално предприятие. В рамките на обучението, опитните членове на екипа на Мрежата предават своите познания за историята и развитието  на социално-предприемаческия модел на Мрежа Хлебни къщи, начина на функциониране на фурна „НадЕжко“, разработването на платените услуги на Мрежа Хлебни къщи и на други платени продукти (настолна игра, детски книжки и др.)

Ориентировъчна продължителност и цена:  3 дена, 700 лв.

Предложенията за обучение се изготвят индивидуално!

ВАШЕ СЪБИТИЕ В ХЛЕБНАТА КЪЩА

Наемане на помещението за специално събитие – фирмено парти, работна среща, специален повод (моминско парти, годишнина) и др.

Хлебна къща София се намира на ул. Екзарх Йосиф 103, в една от най-старите и запазени части на София. Локализирано е в Зелена зона за паркиране.

Помещението е с размер 80 м2, от които ок. 50 м2  голяма зала за събития и ок. 20 м2 по-малка зала за работни срещи. Разполага с кухненски бокс (мивка, хладилник, печка-конвектомат, микровълнова печка) и със санитарен възел – тоалетна и мивка.

Помещението е подходящо за събития за всички възрасти и групи.

Продължителност и цена:  по договаряне 

_DSC1606

 _DSC1853

 

 

 

 

 

 

 • Офертите се подготвят индивидуално, а цената на събитието се определя от броя на участниците, продължителността на активността и езика на общуване (български или английски). 
 • Всяко от събитията (освен Хляб на тъмно) може да бъде организирано извън Хлебна къща София. 
 • Част от приходите подкрепят нашите безплатни социални програми и хлебна терапия за хора с увреждания, деца и младежи в риск и проблеми в семействата, бежанци,възрастни хора и др.