Подобряване не екипното взаимодействие чрез приготвяне на хляб

Това е най-новата ни услуга в сферата на корпоративните обучения по меки умения, коучинг, лидерство, екипност и делегиране чрез преминаване през фазите на хлебопроизводството: проучване и оценка на нуждите, подбор на цели (подбор на брашна), иницииране на действия (добавяне на сол и захар), смесване с другите в екипа (замесване на тесто), взаимно насърчаване (квас, мая) и обмен на опит (активно месене), постигане на единство (втасване). Оценка на резултатите (готов хляб) и празнуване на успехите (консумация на хляб приготвен заедно).

Цели на обучението:

  • Сензитивиране на екипа чрез приготвяне на хляб
  • Засилване на доверието вътре в екипа
  • Подобряване на комуникацията между служителите от екипа
  • Превенция на стреса
  • Развиване на ресурсите на екипа

Организации, с които вече се омесихме:

image025

Разгледате видео от един BREADBUILDING по-долу:

Поръчайте BREADBUILDING за Вашата компания и станете наш дарител:

вашият тиймбилдинг финансира нашите безплатни програми с хора в нужда!

Станете по-печени!

Замесете се с нас!

За контакти:

Здрава Воденичарова,  +359 898 87 50 54 или zdrava@bread.bg