Филмът „Хлебни мостове“ или за силата на хляба и хлеботерапията, за желанието да правиш точно това… проект: „Семейна работилница“ – програма „Хлеботерапия“.

Филмът е направен от Дневен център „Ривиера“, гр. Варна, благодарение на помощта на фондация „Обществен дарителски фонд за Варна“,  по проект „Подкрепа на иновативни граждански инициативи в област Варна“, финансиран от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Ние никога няма да бъдем сами, ако вместо стени, градим мостове помежду си.