Visually Impaired youth with Vested Autonomy или VIVA е проект, финансиран от Европейската комисия, който има за цел да предостави на младите хора с увредено зрение възможности за по-добро професионално и личностно развитие чрез социални предприемачески умения.

По време на първата среща по проекта, която се проведе в град Волос с любезното гостоприемство на гръцките партньори от Университета на Тесалия, партньорските организации се срещнаха и обсъдиха как заедно да разработят програма за обучение по социално предприемачество за млади хора с увредено зрение. Програмата за обучение ще се фокусира върху развитието на лидерски, междукултурни и предприемачески умения. Ключови методи за подпомагане на обучителния процес ще бъдат иновативната програма Хляб на тъмно и играта Хлебари без граници, разработени от Мрежа Хлебни къщи, както и практика за изграждане на екип, базирана на театрални техники.

Това, което партньорските организации биха искали да постигнат с тази програма за обучение е младите хора с нарушено зрение да подобрят своето самопознание и осъзнаване, да постигнат по-добро разбиране на наличните ресурси, да подобрят тяхната увереност и мотивация и да открият възможности за професионално развитие с придобитите нови умения.

Първото обучение е насрочено за средата на ноември в Хлебна къща София.

 

20190417_104626_HDR[2] 20190417_104603[2] logo in jpeg

 

Продължителност на проекта: 1/5/2019- 30/11/2020

Партньори: Ofensiva Tinerilor- Румъния, University of Thessaly- Гърция, НЦРС- България, FDCBPCS- България, МССС- България, Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti- Италия, Arteveldehogeschool- Белгия, National Institute for the blind, visually impaired and deafblind- Исландия