Между 4 и 7 юли, Сандра от екипа на Мрежа Хлебни къщи участва в семинара „Живот в по-справедливо и по-загрижено общество“ организиран от Всички заедно в името на достойнството – Четвърти свят – международна неправителствена организация и движение на солидарност с най-уязвимите семейства по света. Събитието събра над 30 души от Румъния, Македония, Унгария, България, Полша, Франция и Великобритания. Всички участници работят в организации или участват в неформални инициативи, които подкрепят, включват и работят заедно с хора, живеещи в крайна бедност. В рамките на трите дни на презентации, дискусии и работилници, участниците се стремяха да отговорят на въпроса как може да се изгради по-справедливо и по-загрижено общество, основаващо се на мисленето и опита на хората от най-уязвимите групи.

По време на събитието се проведоха две месения на хляб по метода Театър на трохите, разработен от Мрежа Хлебни къщи. Участниците представиха частта от работата си и инициативите, които според тях, допринасят най-много за изграждането на по-справедливо общество. Те споделиха какви са предизвикателствата, с които се сблъскват в ежедневната си работа, както и какво им помага да ги преодоляват и ги мотивира да продължат напред въпреки трудностите. За пореден път беше доказано, че месенето на хляб е чудесен инструмент за дискусии и за включване дори на най-срамежливите участници в обмена на гледни точки и личен опит.

041Budapest2018

037Budapest2018

039Budapest2018