Какво е значението на старинния ритуал да се подарява хляб и сол когато се посреща ново семейство в техния дом? Дали този или други подобни ритуали се срещат и в други страни, не само в България? Защото хлябът, виното и билките са повече от храна: те са символи на културна общност или разделност, свидетелства за живота днес и в миналото, те създават празниците, преживяванията и спомените и са важни обекти в нашите истории. В рамките на проекта „Вкусове по Дунава: Хляб, Вино, Билки“ ще бъдат организирани дейности, свързани с хляб, вино и билки като всекидневни продукти или луксозни храни, но и като носители на история, спомени, минало и бъдеще, изграждащи общости във всички страни по река Дунав. Мрежа Хлебни къщи е партнъор на Университета в Улм в този проект, ръководен от професор Кармен Щаделхофер, като Мрежата допринася към проекта социалния аспект, не толкова кулинарния или историческия, със своите уникални хлебни терапевтични методи и методи за социална интеграция. Повече за проекта можете да научите от информационната брошура тук.

В проекта могат да участват и всички заинтересовани групи, училища или други институции и дори отделни хора и да представят своите идеи. Акцентът е не само да се разширят общите знания, но и да се научи повече за традициите и ценностите, които са общи за всички страни. Акцентът е също обмяна на опит и срещи на живо, както и по интернет, чрез снимки, Скайп и видеоматериали.

На електронната страница http://tastes-of-danube.eu/sample-page/ може да намерите и отворени предложения да изпращате ваши истории за семейни хлебни печати или спомени и традиции свързани с хляба. Проектът има за цел широко включване, затова каним всички от сърце и ги уверяваме, че ще намерят място в нашите сърца. Специално каним за участие хора в неравностойно положение и без знание на английски език, които могат да участват в творчески дейности за ръчна изработка на предмети