ЦСОП „Стефан Василев“ предоставя допълнителна подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности чрез разнообразни терапевтични и рехабилитационни дейности.  Терапевтичните сесии по хлебна терапия предизвикват все по-голям интерес сред нашите деца и техните връстници. Те се провеждат в хлебната къща и включват: игри за загряване; рисунки в брашно; работа  с тесто; Театър на трохите; кухненската музика; забавна кулинария.

По време на терапевтичните занятия децата имат възможност да изразяват своите чувства, да учат и да се забавляват.

dav

dav

9