На 10 септември, Мария Григорова, координатор на Хлебна къща София, взе участие конференция „Качество на живот в София – как да го постигнем“. Като част от панела за икономиката, качеството на работа и отговорността на компаниите за средата, тя говори за социалното предприемачество и как Хлебна къща София, която функционира и като социално предприятие- фурна, стана обединител на хората от квартала. Мария наблегна особено на ролята на малките бизнеси и социални предприятия за укрепване на връзките в общността и дате множество примери за сплотяващата и трансформиращата роля на общностните месения.

Конференцията“Качество на живот в София – как да го постигнем“ се организира от Фондация Багра (www.bagra.bg), която работи за промотирането на нов тип качество на живот сред хора, компании, социални организации и институции. Повече информация за проекта и разработения от екипа му доклад „Качество на живот в София – как да го постигнем?“ можете да разгледте на сайта: www.bagra.bg/wellbeing/