12963806_237275423291871_1356243863107824772_n

Социално предпримаческият модел на Програма Хлебни къщи и социалната фурна „НадЕжко“, както и идеята за създаване и развитие на училище по социално предприемачество, базирано на опита на програмата, бяха представени на публична конференция на тема: СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В БЪЛГАРИЯ: ДОБРИ ПРАКТИКИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПЕРСПЕКТИВИ, която се провежда на 15 – 16 април 2016 г. в Нов български университет.

Конференцията има за цел да провокира интереса и вниманието на публиката по отношение на тази сравнително нова форма за справяне със социалните проблеми, каквато е Социалното предприемачество като представи актуални и водещи примери от страната, от различните сфери на социалната икономика и бизнеса. Акцент по време на конференцията са и възможностите за образование, във връзка със стартиралата на есен 2015г. Магистърска програма по социално предприемачество, в НБУ.

В програмата, по време на конференцията участват 20 социални предприятия от София и страната.