От 29-ти до 31-ви октомври представители на Мрежата Хлебни Къщи ще се включат в 4-ия пореден семинар за организации, участващи в международния проект Donauwandel (Донаувандел, букв. Дунавски преход). В основата на проекта, иницииран от неправителствени организации от целия Дунавски регион, е постигането на социална промяна и устойчиво развитие чрез широки граждански начинания. В средата на януари Дружество Канети беше домакин на първата серия от семинари. Donauwandel стартира през март 2013 близо до град Улм в Германия, където се намира и известният Музей на хляба, а мащабният проект предвижда организирането на разнообразни събития в 14 държави от извора до делтата на река Дунав.

Участниците ще обсъдят дейностите по проекта в своите страни и възможностите за разширяване на съществуващото партньорство. Ще вземат участие представители на НПО в социалната сфера, иновациите и занаятчийството. Домакините предвиждат в рамките на проекта да представят пред русенци иновативни социални идеи и да работи за приобщаването на хора с увреждания. Програмата ще включва музикално ателие, тематични разходки, посветени на Русе и разбира се колективно замесване на хляб.