На 24.01.2015г. В нашият своеобразен театър взеха участние гости от организацията „Розови очила“ , гр. Варна, които са наши съмишленици в прояват на добро и благоденствието върху обществото. „Розови очила“ (www.pinkglasses.org) бяха организирали екскурзия на децата лишени от родителски грижи и Хлебната къща в Търново ги приветства топло и сърдечно. Всички споделиха, че са впечатлени от Търново и „Театър на трохите“ е един добър завършек на тяхната обиколка. Обещаха да дойдат пак и да пазят един скъп и приятен спомен от всичко, което сме преживяли заедно! Истински се радваме, когато виждаме радостта в очите на нашите приятели, защото всеки който е дошъл при нас е станал наш приятел и винаги ще остане в сърцата на екипът на Хлебната къща -Търново! Нека умовете ни бъдат преизпълнени с добри мисли и намерения! И душите ни се радват затова, че сме заедно!