IMGP3465
На 11 Април 2013 г. деца с увреждания от ДЦДУ „Света Ана”, заедно рехабилитатор, социални работници, психолози и възпитател се „преминаха“ по „Пътя на хляба“. Срещата ни започна плавно и постепенно, така както се замесва брашно и вода. Стеснителни, неуверени, предпазливи в началото, а в последствие при месенето активни и много емоционални, децата бяха увлечени от месенето на хлебни фигури и разиграване на Театъра на трохите.

Проявиха се следните положителни резултати:

• Активиране на двигателната дейност, в частност фината моторика
• Заостряне на вниманието, сетивността и схватливостта на децата.
• Активизиране на говорни и речеви възможности.
• Провокиране на мисълта и творческите способности.
• Доставено сетивно удоволствие от контакта с тестото.
• Възможност за изява пред другите.
• Отпадане на притеснението „не мога”.

IMGP3478