Във връзка с разпространена в местните медии неточна информация за откриване на хлебна къща в гр.Пловдив, Д-р Надежда Савова направи следното уточнение:

Действително намеренията ни са да отворим хлебна къща в Пловдив, вече работим в тази посока, усилено търсим доброволци, партньори и спонсори, намерили сме подходящо място, което обаче тепърва трябва да бъде ремонтирано и устроено да работи по модела на първата хлебна къща в гр.Габрово. Във време на икономически и политически сътресения, които предизвикват обществено разединение и разделение, желанието ни е да помогнем на Пловдив да постигне единство и сплотенност чрез своя местна Хлебна Къща. Това ще е своеобразна „Точка на единството“, където ще се запазват и развиват традициите за приготвяне на хляб на различните етноси в града. Хора от различни възрасти, професии и произход ще могат свободно да месят и споделят хляб заедно. Досега нашите инициативи получиха международно признание в 12 държави на 5 континента, а в Пловдив работим с престижни местни неправителствени организации като БЧК, давайки възможност на уязвими групи да бъдат интегрирани и социализирани чрез “хлебна терапия”, която се води от специалисти в затворени малки групи всяка седмица. Веднъж месечно пък провеждаме отворени за посетители работни ателиета на хлебна тематика. Така например на 25 Юли от 15 ч. в социалния дом на БЧК на ул.Изток 48 ще се проведе ателие на тема „Хлябът и словото“, на което освен вода и брашно, ще се смесят вдъхновение и думи и се надяваме да се получи една вкусна поезия! Очаквайте от нас още интересни новини наесен!