Невероятното пътешествие към разкриване на пълния ни потенциал чрез артистични и театрални техники по проект The Pitch: Theatre of ideas (виж секция Проекти), продължи в град Марибор, Словения между 9ти и 13ти септември.

Чрез различни методи, представени от домакина на работилницата- фондация „Призма“– всички участници се опитахме да разберем повече за себе си, своите страхове, ограничения и малко повече да се доближим до личната си сила. Рисувахме и споделяхме лични истории, създавахме „лично платно“, на което с думи изобразявахме качествата си, откривахме смисъла на живота чрез техниката IKIGAI, а сред свежата природа на местността Похорие тренирахме умения за работа в екип.

Всичко това много точно се вписа в мотото на работилницата- „Открий своето Защо“- като освен развиване на личностния потенциал, имахме за цел да предложим новаторски решения за дълготрайната младежка безработица в Марибор. Сред нас бяха четирима безработни младежи, които споделиха своите истории и трудности при намиране на работа, а след края на събитието лицата им сияеха и излъчваха повече оптимизъм. Нашите идеи, както в края на всеки семинар, представихме за 30 секунди пред жури и се излъчваше на живо по youtube.

Все по-динамичният и непредсказуем свят, в който живеем, изисква също толкова динамични и творчески решения на проблемите, свързани с професионалната и личностна реализация. Благодарение на такива проекти като този, координиран от хърватския културен център „Трешнйевка“, хората от уязвими групи, както и всички заинтересовани, могат да развият умения по нестандартен и забавен начин. Следващото „представление“ предстои през месец декември в Солун, Гърция- да се подготвим за истински театър!