Програмата на Мрежа Хлебни Къщи наречена „Пещи на мира“ намери нов прочит в град Нова Загора. Под одухотворения надслов „За по-печени граждани!“ тази програма предвижда да вдъхновява и подпомага различни социални, образователни и културни институции в строежа на малки пещи като своеобразни общностни събирателни центрове. С други думи да предизвикват социален фокус, по етимологията на думата focus от латински – огън, foco. Такава „точка на социален фокус“ към момента е построена във Варна към социалната кухня на храм Св. Архангел Михаил и се предвижда да бъде построена още една към център за хора с умствени увреждания „Ривиера“. „Пещи на мира“ се реализира и в други градове – Пловдив към социалния център на Червения Кръст, където се водят нашите дейности с хлебна терапия, в Габрово към първата за страната Хлебна Къща социално предприятие, която ще отвори врати през октомври, в Стара Загора към планирания младежки център на Ромската младежка организация „Свят без граници“, а зад граница в момента вече се строи дори в Таджикистан!

Нека всеки вдъхновен да създаде в своя град общностна пещ на мира и „точка на социален фокус“ да се свърже с нас!

„Пещи на мира“ са част от дългосрочните планове на Мрежата Хлебни Къщи за развитие на културно-туристически маршрут „Пътят на хляба“, който към момента е предложен на завършилите студенти към университета Принстън и първото му издание се планира за септември 2014 г.