На 22 и 23 май в столицата на щата Род Айлънд, Провидънс учени, автори, земеделци, историци и хлебари от цял свят споделиха своя опит и идеите си за мястото на хляба в съвременния свят. Конференцията „On The Rise: The Future of Bread“ беше организирана от Johnson & Wales University и по-конкретно от преподавателя Питър Реинхарт, автор на над 10 книги посветени на хляба, както и на много публикации на тази тема, включително за българския опит в тази сфера. Интервюто с Надежда, може да намерите тук.

Сред участниците на конференцията беше и основателката на Мрежа Хлебни къщи д-р Надежда Савова-Григорова, която се включи във форума от София с разказ за нашите методи и модел за социално предприемачество, както и с видео, представящо хлебната терапия.

Всички презентации са на Facebook профила на събитието: https://www.facebook.com/jwubreadsymposium/?hc_ref=SEARCH

On the rise