Програма Хлебна Къща Казанлък се откри съвместно с Фондация „Проф. Генчо Пиръов“ и Клуб „Приятели“, бившият Дом на Учителя. Фондацията, съвместно с местния Дневен Център за хора с увреждания, Детски градини и училища, пое инициативата да развие програма Хлебна Къща в Казанлък като ще организира ежемесечно събития-общностни месения
в Клуб “ Приятели“, където най-различни хора от града ще се смесват и „замесват“ приятелства и граждански инициативи.