Съдбата на мигрантите и бежанците никога не е лека, независимо дали става въпрос за личен избор или принудително напускане поради заплаха за живота. И в двата случая, установяването в чужда държава е съпътствано от редица трудности и предизвикателства като езикова бариера, културни и религиозни предразсъдъци и от двете страни, което пречи за пълноценната социална и професионална интеграция на чужденците. Именно тази проблематика беше фокус на двудневна международна конференция по проект „RACCOMBAT– Интеграция на чужденци и предотвратяване на расизма, ксенофобията и нетолерантността“, организиран от Център за изследване на демокрацията. Форумът се проведе на 2 април и 15 май тази година в София с участието на експерти по интеграция, основни права и предотвратяване на расизма и анализатори от Гърция, Румъния, Латвия, Белгия, Австрия и България.

Мрежа Хлебни къщи имаше честта да бъде поканена като пример за добри практики и дейности насочени към интегриране на мигранти. Представихме проектите „Хлебари без граници“, „Всички сме замесени от едно тесто“, „Хлябовете на изтока“ и „Разнообразни заедно- споделяне на хляб и истории“, които по неоспорим начин показват силата на хляба да събира, сплотява и размива изкуствено създадените граници между хората.

Проявеният интерес към нашите практики проправи път за бъдещи инициативи и проекти за едно по-мирно и добронамерено съжителство на многообразието от култури.

55875649_1127561300779461_6982690553469075456_n

dig

dig

IMG_20190515_155131