Образователната програма за социално включване „Фурна на мира“: „Правете хляб, а не война!“ стартира на 26ти ноември, в навечерието на празника на Св. Теодосий Търновски и в духа на Рождество Христово се организира от Мрежа Хлебни къщи и в частност културен център “Хлебна Къща”-Търново, с подкрепата на Фондация за Помощ на Благотворителността в България,  в партнъорство с Националния Военен Универстет „Васил Левски” гр. В.Търново .

Участие в първото събитие на програмата ще вземат децата лишени от родителски грижи от „Пеньо и Мария Велкови”, както и домът за стари хора „Венета Ботева”, гр. В.Търново.

В духа на Рождество Христово, ще говорим за корена на думата “Витлеем”, което значи “Хлебна къща” и защо и как този град вместо място на мир и споделяне, на каквото е символ хляба, в момента е център на конфликт и война. Ще говорим и за много други случаи в човешката история когато хлябът е бил повод за война или мир.

След като замесим хлябове в Хлебната Къща по обяд на 26ти ноември, от 13 часа във Военния Университет възрастните хора и децата ще се съберат с младежите-военни студенти и кадети край походната пещ и ще разговаряме за историята на войните и мира видяни през призмата и символа на хляба. И разбира се, най-важното което ще споделим е вярата в малките неща, които са нужни за да има мир помежду ни!

Целта на Образователната програма за социално включване „Фурна на мира“: „Правете хляб, а не война!“ е стари военни мобилни, походни фурни/печки да добият нов живот и след употребата им за война да започнат да се употребяват за мир и сплотяване на обществото като бъдат ползвани за хуманитарни инициативи с изолирани общности и институции, от домове за сираци и възрастни хора до хора с увреждания, бежанци и др.  Около мобилната пещ ще се организират общностни месения на хляб и празненства за по-големи празници, като тези общностни събития имат образователна, културна и социална добавена стойност, тъй като смесват хора от различни класи, възрасти и здравословно състояние. Същевременно събитията имат и образователна цел, като образоват участниците за историята на войни и граждански протести и социални движения, от преди векове до нашето съвремие, в които хлябът е бил използван като важен символ на борба за социална справедливост, на мир и споделяне. Каузата ни е освен хляб, да носим на отхвърлените от обществото усещане за споделеност, топлина и уют. Силата на хляба е, че създава единство под формата на общностно средище: огнището е фокус (от лат. foco – „огън“) на обич!

За повече информация:

Тел:  062/600 371

Анелия Иванова – 089 771 4634

Йоана Данева – 0876 75 40 31

Е-mail: breadhouse.velikotarnovo@gmail.com

Адрес: ул. Георги Мамарчев 13 (Самоводската чаршия, къщата до Шекерджийницата).