При засилен интерес премина благотворителният концерт за всички възрасти за събиране средства за дофинансирането по създаването на софийска Хлебна Къща в центъра за култура и дебат „Червената къща“. Мултимедийният пърформанс вдъхнови присъстващите със смесването на поезия, музика и изборазително изкуство. Заедно с музиката и текстовете на Точка БГ се появяваха и изчезваха нарисувани в брашно образи, създавани в реално време върху „сцена“-черна маса от Д-р Надежда Савова, поет и основател на Мрежата Хлебни Къщи в България и по света. Концертът започна с малка презентация и дискусия на тема ролята на изкуството и красотата в общностното развитие. Приходите от концерта ще подкрепят каузата за фондонабиране на средства за откриването на Хлебна Къща и в София, която ще функционира като културно-социален център и социално предприятие за хора от уязвими групи.