Месенето на хляб като начин за сприятеляване и работа в екип бе представен от младежи от пет Дунавски страни в Русе. Идеята е част от проекта „Дунавска промяна”, представен от международно дружество „Елиас Канети” и д-р Надежда Савова, координатор на международната дейност на мрежата „Хлебни къщи“. Млади хора от Германия, Румъния, Молдова, Сърбия и Германия се включиха в месенето на хляб и приготвянето на различни храни, с които да представят междукултурния диалог.

Месенето на хляб заедно е универсална методика за сплотяване, която може да се прилага във всяка една обществена сфера, разказа д-р Надежда Савова. „Младите хора минават през процеса на месене на хляб, като различните елементи като метафори ги вдъхновяват за творчески идеи и за екипна работа. Има квас, който може да е символ на любовта или гордостта, има сол, която може да е вкус, сила или трудности, има захар – символ на любов или на лицемерие”, обяснява д-р Савова. Тя споделя, че днес хората са забравили допира до естествените материали, защото примерно купуват готов хляб или машини за месенето му. Рядко хващат тестото, а това е полезно и физически, и духовно, и социално. Месенето ни кара да творим, а не да сме просто консуматори.

Източник: http://arenamedia.net