На 15 юни Хлебната къща в София се включи в обучение на тема социално предприемачество, организирано от Националния младежки форум  в рамките на проекта „DIVE in Social Entrepreneurship“, свързан с изграждане на капацитет в областта на младежта и финансиран от Европейски съюз по програма Еразъм +. Разказахме за предприемаческите модели на Хлебна къща – София и Фурна „Надежко“ и отговорихме на много въпроси за платените ни услуги как те подпомагат социалната ни дейност.

Заедно със 16-те участници 7 различни държави (Румъния, Македония, Гърция, ЮАР, Коста Рика, Бразилия и България) замесихме предизвикателствата пред социалното предприемачество. Поговорихме за „солените“ и „сладките“ страни на бизнеса с кауза и за това какво можем да направим за неговото развитие и популяризиране.

20170615_110936 20170615_111942 20170615_112835 20170615_122351 20170615_122905 20170615_122915 20170615_123547