Уважаеми колеги,

във връзка с различни дейности и предложения за развитие на Международен съвет на самодейните средища, Управителният съвет на сдружението свиква общо събрание на 22.03.2018г., от 17 часа, в гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” 103, Хлебна къща София.

Събранието ще се проведе по следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Промяна в броя на членовете на УС и гласуване на нови членове на УС;
  2. Промени в състaва на новия УС;
  3. Промяна в името на Надежда Савова – председател на УС в официалните документи на организацията като Надежда Савова-Григорова;
  4. Стратегическо развитие на организацията;
  5. Разни.

Дата: 22.02.2018 г., гр. София

С уважение: Д-р Надежда Савова-Григорва – Председател на УС