Уважаеми колеги и членове на Сдружение „Международен съвет на самодейните средища“,

във връзка с различни дейности и предложения за развитие на Сдружението на 1 септември 2017 г. се свиква годишно общо отчетно и избирателно събрание в Хлебна къща – София, ул. „Екзарх Йосиф“ 103, от 17 часа.

Събранието ще се проведе по следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Промяна в броя на членовете на УС и гласуване на нови членове на УС;
  2. Промени в състава на новия УС;
  3. Промяна в името на Надежда Савова – председател на УС в официалните документи на организацията;
  4. Разни.

 

1 август 2017 г., гр. София

д-р Надежда Савова-Григорова, Преседател на УС