В края на януари 2018 г., Милена и Лили от екипа на Хлебна къща София взеха участие в обучение за визуална информираност по проект „Приложен театър в подкрепа на деца и младежи с увредено зрение“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на Европейския социален фонд. Участници в обучението бяха педагози от страната. Основните акценти и теми бяха стратегии за работа с деца и младежи с увредено зрение, въздействие на зрителните увреждания върху децата със зрителни нарушения, как и с какви ресурси да се подкрепи развитието им. Практическите сесии включваха работилница за безопасно водене на лица с увредено зрение в заобикалящата среда, симулационни упражнения, както и семинар за театър с младежи с нарушено зрение. Експертът от Уелс Никола Крюс сподели богатия си опит в управлението на рисковете при организирането на дейности за деца със зрителни увреждания. А по-късно, заедно с други обучители и организатори участва в събитие по метода „Хляб на тъмно“ в Хлебна къща София. Хляб на тъмно е метод за общностно сплотяване и личностна трансформация, при който фасилитатори със зрителни нарушения и зрящи замесват хляб в затъмнена среда и споделят своите мисли по важни за тях теми.

Visually impaired training