Ето ни и нас – Мрежа Хлебни къщи – с нашата хлебна терапия, в доклада на работната група от експерти от държави-членки на ЕС по междукултурния диалог „Как културата и изкуствата могат да насърчават междукултурния диалог в контекста на миграционната и бежанската криза“. Заедно сме с нашите приятели – Сдружение Мулти Култи Колектив и тяхната медийна кампания „Многообразието е вкусно“. Можете да прочетете доклада тук: 2017_Kultur_als_Foerderung_des_Interkulturellen_Dialogs_komplett