Проект „Всички сме замесени от едно тесто“

Партньор: Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“

Донор: Върховен комисариат на ООН за бежанците

През ноември 2017 година стартира проектът „Всички сме от едно тесто“, който Хлебна къща София реализира в партньорство със Съвета на жените бежанки в България. В рамките на проекта деца между 7 и 11 години от бежанската (от Сирия, Афганистан и Ирак)  и от местната общност участват в поредица от образователни занимания. Докато децата замесват хляб и приятелства с техни връстници, родителите им имат възможност да общуват и да се опознават.

Целта на проекта е участващите деца да се научат на приемане на хора от различни от техните държави и култури, както и да развият социалните си умения и интерес към заобикалящия ги свят. Събитията целят също преодоляване на предразсъдъци и стереотипи посредством директни контакти и съвместна работа.

Всяко месене се провежда по метода на Мрежа Хлебни къщи „Театър на трохите“ и следва определена тема от заобикалящия ни свят – напр. промяната на природата през есента, семейството, празниците и храните в различните култури. По време на заниманията децата рисуват в брашно и изработват хлебни фигури, но най-вече споделят истории и преживявания, както и специфични особености по темата в различните държави. За подготовка на месенията се използва специално разработен картинен триезичен речник на български – арабски – английски език „Светът около нас“ на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България.

Събитията се провеждат с преводач български-арабски език и продължават 2 астрономически часа. Във всяко месене участват около 7 деца от бежанската и около 7 от местната общност, като част от участниците са постоянни, а част посещават само някои от събитията.

Проектът се финансира от Върховния комисариат на ООН за бежанците и се провежда между ноември 2017 и януари 2018 г.

Проект „Хлебари без граници“ – „B(re)aking Bread and Borders“

Донор: Фондация Niwano Peace, Япония

В началото на 2018 г. стартира проект „B(re)aking Bread and Borders“ (Разчупване на хляб и граници) цели преодоляване на стереотипи и скъсяване на социалната дистанция между представители на турската, арменската, ромската, еврейската и арабската общности и млади българи на възраст между 16 и 26 години през месене на хляб като символ за мир и сплотяване. Дейностите ще се реализират в Хлебната къща в София, където предстоят 15 смесени месения по методите на Мрежа Хлебни къщи за общностно сплотяване. Освен месене и споделяне на хляб по метода „Театър на трохите“, участниците ще правят Кухненска музика и ще играят играта „Хлебари без граници“. Проектът ще завърши с Ден на отворените врати (24 октомври 2018 г. – Денят на обединените нации), на който участниците ще приготвят и представят национални ястия и храни, ще бъде подготвена изложба на хлебни скулптури и фото изложба.

Проектът е за една година и се финансира от Niwano Peace Foundation.

Покана за участие в проекта: become baker without border

Проект „Хляб на тъмно – месим, за да се смесим“

Донор: Регионален грант на Виваком

Проектът цели социално включване и личностна трансформация на хора с нарушено зрение през метода „Хляб на тъмно“ за общностно сплотяване и месене на хляб със зрящи хора. „Хляб на тъмно“ е разработен от Мрежа Хлебни къщи за хора със зрителни увреждания, в който незрящи хора-фаслитатори и зрящи заедно замесват в 100 процента затъмнена среда хляб чрез диалог за различни екзистенциални въпроси, усетени тактилно през процесите на месене като метафори за живота. Проектът включва обучение и групова работа с хора с нарушено зрение и зрящи, както и провеждане на уъркшопове, в които незрящи хора ще придобиват умения и директно ще практикуват месене на хляб чрез методи, които ще повлияват положително личностното им развитие, свободното им изразяване и свързване с другите. За целта и дейностите на проекта ще се използва помещението на Хлебна къща София, като конкретно за прилагането на метода „Хляб на тъмно“ ще бъде затъмнена част от помещението, за да се осигури 100 процента тъмнина.

Инициативата е с продължителност 6 месеца и стартира на 1 август 2017 до 31 януари 2018.

Проект „Вкусове по Дунава: Хляб, Вино, Билки“

Проектът „Вкусове по Дунава: Хляб, Вино, Билки“ е наследник на проекта „Желаният Дунав“, спечелил няколко Европейски нагрди. В рамките му ще бъдат организирани дейности, свързани с хляб, вино и билки като всекидневни продукти и луксозни храни, които се срещат във всички страни по река Дунав. Различните дейности ще дадат възможност не само да научим повече за използването и значението на тези храни днес, но и да проучим тяхната социална и културна история в различните страни. Мрежа Хлебни къщи е партнъор на Университета в Улм в този проект, ръководен от професор Кармен Щаделхофер, като Мрежата Хлебни къщи допринася към проекта социалния аспект, не толкова кулинарния или историческия, със своите уникални хлебни терапевтични методи и методи за социална интеграция. Повече за проекта можете да научите от информационната брошура тук.

В проекта участват организации от всички дунавски страни, но и всички заинтересовани групи, училища или други институции и дори отделни хора могат да се включат в него и да представят своите идеи. На електронната страница http://tastes-of-danube.eu/ може да намерите и отворени предложения да изпращате ваши истории за семейни хлебни печати или спомени и традиции свързани с хляба.

Проект „Укрепване на Мрежата Хлебни Къщи в България“

Донор: Фондация Чарлз Стюарт Мот, САЩ

Целта на проекта е да разшири и укрепи мрежата от Хлебни Къщи и инициативи с общностни месения на хляб чрез социално включване на маргинализирани общности в 5 града на България – Габрово, София, Пловдив, Стара Загора и Варна. Подцелите на проекта са да се повиши капацитета на местните координатори, да се развият обучителни програми и собствен метод на работа, за да се въвлекат в общи дейности хора от уязвими групи и да се изследват възможностите за развитието на Хлебните Къщи не само в културно-социален, но и в бизнес аспект като нова форма на социално предприемачество.

Проект „Хляб за социална промяна

Донор: Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство 2009 – 2014 г.

Проект “Хляб за социална промяна” с входящ номер BG05/470 получи финансиране в рамките на първия конкурс за набиране на проектни предложения по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г. Проектът е по тематична област „Социално включване и овластяване на уязвими групи“ и тематичен приоритет „Разширяване на предоставяните услуги за подобряване на благосъстоянието на целевите групи“. Средствата  ще бъдат усвоени за ремонт на Хлебна къща в Стария град на гр. Пловдив и организиране на дейности и събития. Партньори на Международният съвет на самодейните средища в гр.Пловдив са Български Червен Кръст – гр. Пловдив и сдружение Съпорт.

Повече информация за проекта

Проект „Индекс на щастието: създаване и свързване на креативни общности за социални иновации като средство за подобряване на местното качество на живот в периферни зони“

Донор: Европейска Културна Фондация

На 18 октомври 2013 г. в гр. Велико Търново стартира международният проект “Индекс на щастието: създаване и свързване на креативни общности за социални иновации като средство за подобряване на местното качество на живот в периферни зони” [Happy-Nes(t)s. Incubating and connecting creative communities for social innovation as a means to improve local wealth in peripheral regions. Case studies in Gabrovo(Bulgaria), Canary Islands (Spain) and Lodz (Poland)]. Проектът е финансиран от Европейската Културна Фондация, като българските партньорски организации са Фабриката, гр. Габрово, и Международния Съвет на Самодейните Средища, в частност програмата Мрежа Хлебни Къщи, а в чужбина организации от Испания (Канарските острови) и Полша (гр. Лоц). Проектът предвижда различни работни групи, обучения и събития с местни общности и цялостно разработено проучване съвместно със социолози и икономисти в сътрудничество с творци, за да изследва как творчеството на различните му нива – от професионално до самойдейно изкуство и до всекидневни хобита и актове на творчество и артистичност в малките неща – променят и подобряват качеството на живот чрез приложението и измерването на “индекс на щастието.” На базата на вече приложения такъв в Бутан и на разработващия се индекс в Англия, Шотландия и Бразилия, нашият проект планира да доразвие и обогати другите индекси с нови методи за включване на хората и нови въпроси и подходи към измерването на щастието, специално онова, което е катализирано от творчеството.

Проект „TOUCH“

Донор: Европейска Културна Фондация

Проектът “TOUCH” (2011-2012 г.) бе финансиран от Европейската Културна Фондация с партнъори от България (Регионален Център за Изкуство и Култура “Фабриката” и М3С/Мрежа Хлебни къщи), Испания (Университета по дизайн, Барселона) и Дания (международната организация Cultura 21-Nordic). Целите на дейностите ни бяха да включим незрящи и зрящи хора в създаването на нов вид “визуално изкуство”, което да е основно тактилно, изживяно чрез докосване и други сетива. В рамките на проекта, Мрежа Хлебни къщи разработи сътрудничество с Испанската Национална Асоциация на Слепите – клон Барселона, в чиято сграда бяха проведени работилници със смесени групи включващи месене на хляб и създаване на блокчета шоколад във форми с послания чрез брайлово писмо – посланието на всяко блокче шоколад се стопяваше след прочитането с пръст и незрящия човек имаше избор да сподели или не, или промени посланието, за останалите. Разработения смесен метод с хляб и шоколад допълнително вдъхнови идеята за обособяване на програма “Хляб на тъмно” (Bread in the Dark: www.breadinthedark.com) в Мрежата Хлебни къщи.

Проект “Изграждане на ресурси за развитие,основани на екология и изкуство – ХЛЯБ” (2007CB16IPO006-2011-2-104)

Трета по ред в България Хлебна Къща отвори врати в ковачевското село Лобош, област Перник,  реализирана в рамките на проект “Изграждане на ресурси за развитие,основани на екология и изкуство – ХЛЯБ” (2007CB16IPO006-2011-2-104). Финансирането е по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Сърбия. Мрежата Хлебни Къщи не се ограничава само до физически пространства за социални и културни дейности, но развива програма с месене и печене на хляб с уязвими групи на място в институции, дневни центрове и читалища. В хлебната къща посетителите  имат възможност да омесят собственоръчно пресен хляб и да опознаят хлебарството от първа ръка. Консултанти ще разясняват тънкостите на занаята на любознателните гости на къщата. Обособена е столова в старобългарски стил. Предстои в съседство да бъде изграден етнографски комплекс, в който ще се развиват забравени и изчезващи занаяти.

Проект „Обществен клуб Фурна „Хлебна къща“, гр.Габрово – създаване на модел и капацитет на социално предприятие“

На 1-ви юли 2014 г. сдружение Международен Съвет на Самодейните Средища бе официално подкрепен от Фондация Тръст за социална алтернатива за период от 1 година за проекта „Обществен клуб Фурна „Хлебна къща“- създаване на модел и капацитет на социално предприятие“. Безвъзмездната финансова подкрепа ще подпомогне обучението и наемането на работа на младежи и сираци от ромски произход, а също така ще послужат за закупуване на хлебопекарско оборудване.  Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху ромите.

Проект „Организиране на Първата Световна Среща на Общностни Културни Центрове и Мрежи, гр.Велико Търново, 23-28 октомври 2014 г.“

С подкрепата на Община Велико Търново, през октомври 2014. организирахме Първата Световна Среща на Общностни Културни Центрове и Мрежи, която събра представители от над 40 държави от 5 континента и техните културни центрове и мрежи, сродни с българските читалища, които работят в сферата на изкуството и творчеството за социална промяна. Резултатите от Световната среща включват, че: за първи път тези мрежи и организации се събраха, оформи се структурата на членство в Международния Съвет на Самодейните Средища, разпространи се модела на Хлебните Къщи сред различни центрове и мрежи по света, създаде световна платформа.