Проект: „Вкусове по Дунава: Хляб, Вино, Билки“

Проектът „Вкусове по Дунава: Хляб, Вино, Билки“ е наследник на проекта „Желаният Дунав“, спечелил няколко Европейски нагрди. В рамките му ще бъдат организирани дейности, свързани с хляб, вино и билки като всекидневни продукти и луксозни храни, които се срещат във всички страни по река Дунав. Различните дейности ще дадат възможност не само да научим повече за използването и значението на тези храни днес, но и да проучим тяхната социална и културна история в различните страни. Мрежа Хлебни къщи е партнъор на Университета в Улм в този проект, ръководен от професор Кармен Щаделхофер, като Мрежата Хлебни къщи допринася към проекта социалния аспект, не толкова кулинарния или историческия, със своите уникални хлебни терапевтични методи и методи за социална интеграция. Повече за проекта можете да научите от информационната брошура тук.

В проекта участват организации от всички дунавски страни, но и всички заинтересовани групи, училища или други институции и дори отделни хора могат да се включат в него и да представят своите идеи. На електронната страница http://tastes-of-danube.eu/ може да намерите и отворени предложения да изпращате ваши истории за семейни хлебни печати или спомени и традиции свързани с хляба.

 

Проект: Укрепване на Мрежата Хлебни Къщи в България

Донор: Фондация Чарлз Стюарт Мот, САЩ

Целта на проекта е да разшири и укрепи мрежата от Хлебни Къщи и инициативи с общностни месения на хляб чрез социално включване на маргинализирани общности в 5 града на България – Габрово, София, Пловдив, Стара Загора и Варна. Подцелите на проекта са да се повиши капацитета на местните координатори, да се развият обучителни програми и собствен метод на работа, за да се въвлекат в общи дейности хора от уязвими групи и да се изследват възможностите за развитието на Хлебните Къщи не само в културно-социален, но и в бизнес аспект като нова форма на социално предприемачество.

Проект: Хляб за социална промяна

Донор: Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство 2009 – 2014 г.

Проект “Хляб за социална промяна” с входящ номер BG05/470 получи финансиране в рамките на първия конкурс за набиране на проектни предложения по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г. Проектът е по тематична област „Социално включване и овластяване на уязвими групи“ и тематичен приоритет „Разширяване на предоставяните услуги за подобряване на благосъстоянието на целевите групи“. Средствата  ще бъдат усвоени за ремонт на Хлебна къща в Стария град на гр.Пловдив и организиране на дейности и събития. Партньори на Международният съвет на самодейните средища в гр.Пловдив са Български Червен Кръст – гр.Пловдив и сдружение Съпорт.

Повече информация за проекта

Проект: Индекс на щастието: създаване и свързване на креативни общности за социални иновации като средство за подобряване на местното качество на живот в периферни зони

Донор: Европейска Културна Фондация

На 18 октомври 2013 г. в гр. Велико Търново стартира международният проект “Индекс на щастието: създаване и свързване на креативни общности за социални иновации като средство за подобряване на местното качество на живот в периферни зони” [Happy-Nes(t)s. Incubating and connecting creative communities for social innovation as a means to improve local wealth in peripheral regions. Case studies in Gabrovo(Bulgaria), Canary Islands (Spain) and Lodz (Poland)]. Проектът е финансиран от Европейската Културна Фондация, като българските партньорски организации са Фабриката, гр. Габрово, и Международния Съвет на Самодейните Средища, в частност програмата Мрежа Хлебни Къщи, а в чужбина организации от Испания (Канарските острови) и Полша (гр. Лоц). Проектът предвижда различни работни групи, обучения и събития с местни общности и цялостно разработено проучване съвместно със социолози и икономисти в сътрудничество с творци, за да изследва как творчеството на различните му нива – от професионално до самойдейно изкуство и до всекидневни хобита и актове на творчество и артистичност в малките неща – променят и подобряват качеството на живот чрез приложението и измерването на “индекс на щастието.” На базата на вече приложения такъв в Бутан и на разработващия се индекс в Англия, Шотландия и Бразилия, нашият проект планира да доразвие и обогати другите индекси с нови методи за включване на хората и нови въпроси и подходи към измерването на щастието, специално онова, което е катализирано от творчеството.

Проект TOUCH

Донор: Европейска Културна Фондация

Проектът “TOUCH” (2011-2012 г.) бе финансиран от Европейската Културна Фондация с партнъори от България (Регионален Център за Изкуство и Култура “Фабриката” и М3С/Мрежа Хлебни къщи), Испания (Университета по дизайн, Барселона) и Дания (международната организация Cultura 21-Nordic). Целите на дейностите ни бяха да включим незрящи и зрящи хора в създаването на нов вид “визуално изкуство”, което да е основно тактилно, изживяно чрез докосване и други сетива. В рамките на проекта, Мрежа Хлебни къщи разработи сътрудничество с Испанската Национална Асоциация на Слепите – клон Барселона, в чиято сграда бяха проведени работилници със смесени групи включващи месене на хляб и създаване на блокчета шоколад във форми с послания чрез брайлово писмо – посланието на всяко блокче шоколад се стопяваше след прочитането с пръст и незрящия човек имаше избор да сподели или не, или промени посланието, за останалите. Разработения смесен метод с хляб и шоколад допълнително вдъхнови идеята за обособяване на програма “Хляб на тъмно” (Bread in the Dark: www.breadinthedark.com) в Мрежата Хлебни къщи.

Проект:  “Изграждане на ресурси за развитие,основани на екология и изкуство – ХЛЯБ” (2007CB16IPO006-2011-2-104)

Трета по ред в България Хлебна Къща отвори врати в ковачевското село Лобош, област Перник,  реализирана в рамките на проект “Изграждане на ресурси за развитие,основани на екология и изкуство – ХЛЯБ” (2007CB16IPO006-2011-2-104). Финансирането е по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Сърбия. Мрежата Хлебни Къщи не се ограничава само до физически пространства за социални и културни дейности, но развива програма с месене и печене на хляб с уязвими групи на място в институции, дневни центрове и читалища. В хлебната къща посетителите  имат възможност да омесят собственоръчно пресен хляб и да опознаят хлебарството от първа ръка. Консултанти ще разясняват тънкостите на занаята на любознателните гости на къщата. Обособена е столова в старобългарски стил. Предстои в съседство да бъде изграден етнографски комплекс, в който ще се развиват забравени и изчезващи занаяти.

Проект: Обществен клуб Фурна „Хлебна къща“, гр.Габрово – създаване на модел и капацитет на социално предприятие

На 1-ви юли 2014 г. сдружение Международен Съвет на Самодейните Средища бе официално подкрепен от Фондация Тръст за социална алтернатива за период от 1 година за проекта „Обществен клуб Фурна „Хлебна къща“- създаване на модел и капацитет на социално предприятие“. Безвъзмездната финансова подкрепа ще подпомогне обучението и наемането на работа на младежи и сираци от ромски произход, а също така ще послужат за закупуване на хлебопекарско оборудване.  Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху ромите.

Проект:„Организиране на Първата Световна Среща на Общностни Културни Центрове и Мрежи, гр.Велико Търново, 23-28 октомври 2014 г.“

С подкрепата на Община Велико Търново, през октомври 2014. организирахме Първата Световна Среща на Общностни Културни Центрове и Мрежи, която събра представители от над 40 държави от 5 континента и техните културни центрове и мрежи, сродни с българските читалища, които работят в сферата на изкуството и творчеството за социална промяна. Резултатите от Световната среща включват, че: за първи път тези мрежи и организации се събраха, оформи се структурата на членство в Международния Съвет на Самодейните Средища, разпространи се модела на Хлебните Къщи сред различни центрове и мрежи по света, създаде световна платформа.