СТЪПКА ПО СТЪПКА в създаването на Хлебна Къща

Стъпка 1: намери местните партнъорски организации и социални институции които да се интегрират

Стъпка 2: първо обучение и месене с наш координатор

Стъпка 3: второ месене с наш координатор

Стъпка 4: по едно месене на месец водено от местния хлебоволец + връзка по имейл и скайп веднъж в месеца

Стъпка 5: Подкрепа с идеи, методи и партньори от майката организация всеки месец

Стъпка 6: Местен бизнес за развитие на Хлебните дейности като социално предприятие

ЗАЯВКА ЗА ЖЕЛАНИЕ И МЕНТОРСТВО